Ce este Aura corpului?

“Toate ființele vii, oameni, animale, plante și chiar pietre emit particule, produc emanații, iar aceste particule și emanații formează aura. Pentru om, aura este o combinație a emanațiilor diferitelor sale corpuri: fizic, eteric, astral, mental, cauzal și atmic, fiecare corp aducând nuanțe particulare. Aura este deci o sinteza foarte larga a diferitelor tendințe, calități și virtuți omenești. La anumite persoane aura este foarte întinsă, foarte vastă; cu vibrații intense și culori splendide; la alții din contră, este mică, cenușie și încețoșată. Aura posedă aceleași funcții ca și pielea. Se poate afirma că ea este pielea sufletului, este cea care îl învelește, care îl protejează, cea care îi conferă sensibilitate, și în sfârșit cea care lasă să treacă curenții cosmici ce permit schimburile dintre sufletul omenesc și toate creaturile, până la stele, dintre sufletul unei creaturi și Sufletul Universal.” Omraam Mikhael Aivanhov

Corpul nostru fizic este înconjurat de o emanație luminoasă în formă ovoidală. Ea este alcătuită din diferite benzi de energie care reflectă câte un aspect al ființei noastre. Banda cea mai din interior urmărește conturul corpului. Acesta este corpul eteric, corpul energetic care susține cu viață corpul nostru fizic. Dincolo de corpul eteric, este o bandă de substanță mai fină, care reflectă natura noastră emoțională. Deseori, el este numit corpul astral sau corpul emoțional. În continuarea acestuia, se află corpul mental, un nivel de emanație care reflectă natura noastră rațională, mentală. Împreună, aceste benzi de energie formează aura corpului, sau ceea ce noi numim „eu”, personalitatea noastră, ființa umană de care suntem conștienți și cu, care ne asociem când spunem „eu”. Dincolo de aceste corpuri care susțin eu-ul, urmează corpurile spirituale care sunt mult mai subtile și care țin de natura spiritului nostru infinit, etern.

Aura corpului poate fi văzută prin clarviziune, ca o emanație de culoare, strălucire și vibrație sau prin diverse aparate care măsoară frecvențele energetice ale corpului nostru și care sunt transpuse în culori (aparatele de fotografiat aura).

Toate corpurile care formează aura pornesc din centrul ființei noastre, se întrepătrund și se extind spre exterior formând oul de lumină al aurei noastre. O parte din aceste corpuri sunt corpurile subtile care țin de structurile spirituale. Aceste corpuri se extind chiar și dincolo de aura noastră, fiind în interacțiune cu întregul univers.

aura 2_s
Aura

Corpul Eteric

Corpul eteric este acea parte din aura noastră surprinsă de fotografiile kirilian. Celulele vii generează o emanație luminoasă care înconjoară întregul organism, chiar dacă aparține regnului vegetal, animal sau uman. Chiar și obiectele neînsuflețite posedă o aură, un câmp eteric de energie care conține energie și semnale. Această bandă de energie se mai numește corp (câmp) energetic, corp eteric sau corp vital. Acest corp energetic susține buna funcționare a celulelor și a întregii nostre ființe. Informația unei boli apare mai întâi în interiorul acestui corp și apoi în celule și organe. Mai întâi este afectat câmpul energetic al celulei sau al organului și apoi apare boala în corp. Sistemul de meridiane, chakre și puncte de acupunctură aparțin acestui corp eteric. În scrierile indiene, corpul fizic și corpul eteric formează un întreg care poartă denumirea de „atma puri” – lăcașul sufletului! Atât corpul fizic, cât și corpul eteric se susțin cu Qi (energie). Corpul fizic își ia energia din alimentație și respirație, dar și din energia subtilă emanată de celelalte corpuri care îl susțin. Corpul eteric se susține din energia universului și din energia celorlalte corpuri subtile pe care o transmite corpului fizic prin rețeaua sa de meridiane, nadisuri și chakre. Prin diverse practici meditative, corpul eteric își poate mări dimensiunile susținând starea de sănătate a omului.

Corpul Astral

În continuarea corpului eteric se întinde corpul astral sau corpul emoțional cum i se mai spune. La nivelul acestui corp se regăsesc emoțiile și trăirile pe care le avem. Acest corp energetic funcționează ca o sferă senzitivă în jurul nostru fiind o zonă tampon între noi și câmpurile celorlalte ființe. La acest nivel apar schimburi energetice mai subtile între noi și celelalte ființe. Când se întâlnesc două persoane care rezonează între ele, corpurile lor astrale se atrag și apar schimburi de semnale. Când sentimentele dintre cele două persoane sunt mai puțin armonioase, câmpurile astrale ale acestora tind să se separe. Corpul astral este poate cel mai multicolor corp deoarece permanent natura emoțiilor noastre creează frecvențe energetice care produc culori diferite în aura corpului.

Corpul Mental

Corpul mental reprezintă banda mai exterioară și cea mai puțin densă a aurei care ține de nivelul eu-lui. Clarvăzătorii îl percep ca fiind în continuarea corpului astral, dar acest corp (la fel ca și celelalte corpuri) pornește din centrul ființei noastre, infuzează celelalte corpuri și se extinde dincolo de corpul astral.

Corpul mental reflectă natura noastră rațională și activitățile mentale. Aici se găsesc formele-gând generate de mintea noastră.

Corpul Cauzal

„Dacă corpurile cauzal, budhic și atmic sunt trezite, ele adaugă alte culori, mai luminoase, alte vibrații, mai puternice. Emanațiile celor trei corpuri superioare formează corpul de slavă, pe care apostolul Pavel l-a menționat în Epistolele sale. Îl numim de asemenea corpul nemuritor, corpul luminii sau corpul lui Christos. Corpul de slavă, ca şi aura, este o emanaţie a fiinţei umane, dar în timp ce aura exprimă totalitatea fiinţei – defectele ca şi calităţile – corpul de slavă este expresia vieţii spirituale cele mai intense. De aceea, corpul de slavă se manifestă numai la mari Maeștrii”. Omraam Mikhael Aivanhov

Corpul cauzal este primul corp care aparține eului superior, spiritului nostru, acea parte din noi veșnic eternă. Corpul cauzal își are originea în realitatea spirituală a ființei noastre, aici găsindu-se amintirile și informațiile care aparțin vieților trecute. Acest corp subtil interferează cu, corpul mental și totodată se află în câmpul universal. Corpul cauzal este interconectat cu, corpul mental, fiind natura spirituală a acestuia. Corpul cauzal este liantul dintre eu și non-eu, conexiunea cu și infinitul spiritual, întregul!

Corpul Cauzal este corpul care gestionează rațiunea supremă, înțelepciunea și intuiția divină!

Corpul Budhic

Corpul Budhic este corpul asociat Conștiinței Hristice, sediul adevăratului nostru Suflet. Corpul budhic este interconectat cu, corpul astral și energiile inimii. La nivelul corpului budhic se manifestă cele mai înălțătoare emoții, precum blândețea absolută și iubirea necondiționată.

Corpul Atmic

Corpul atmic reprezintă adevărata noastră natură eternă, infinită, totalitatea spiritului nostru, a conștiinței divine care a luat naștere și care evoluează pentru a îmbogăți Creația și a se uni apoi cu Infinitul Conștiinței Divine. Este spiritul nostru!

Eul nostru superior format din Corpul Atmic, Corpul Budhic și Corpul Cauzal renaște pe pământ într-o formă fizică (corpul fizic), activând treptat celelalte corpuri ale eu-lui formând astfel personalitatea (corpul emoțional, astral și corpul mental).

Când omul se trezește începe să activeze puțin câte puțin din corpurile sinelui superior (corpul cauzal, corpul budhic și corpul atmic). Începe să integreze treptat înțelepciunea divină, înțelegerea, bunătatea, iubirea necondiționată, intuiția divină, etc. Acest proces se numește iluminare.

„Sfinții, profeții, Inițiații, prin adorarea și iubirea lor pentru Creator, ei ași dezvoltă corpul lor cauzal, corpul lor budhic și corpul lor atmic care formează o aură de o splendoare extraordinară cu culori într-o continuă mișcare, ca focurile de artificii. Aura lor este, de asemenea, foarte vastă, se povestește că aura lui Budha se întindea pe mai multe leghe. Da, marii Maeștri sunt capabili să-și mărească aura pentru a putea cuprinde o întreagă regiune sub protecția lor și să penetreze în același timp aura tuturor oamenilor ce locuiesc în acea regiune pentru a le insufla o viață nouă. Ei nu au altă dorință sau scop decât de a-și lărgi aura pentru a se întinde și a prinde sub aripile lor, cum se spune, un număr cât mai mare de creaturi. Iată idealul lor! E grandios, e sublim. Prin aura lor, ei purifică atmosfera în jurul lor, o înfrumusețează, iluminează și reînvie creaturile. Prin aură lucrează, de asemenea asupra grânelor și vegetației și schimbă curenții atmosferici. Da, aura Inițiaților este ceva divin!”. Omraam Mikhael Aivanhov

Similar Posts