Comuniunea Eseniană

Și a fost să fie că Iisus a adunat Fii Luminii pe malul râului, ca să le reveleze ceea ce e sacru și ascuns; căci au trecut 7 ani și fiecare a fost roditor pentru Adevăr, așa cum floarea se deschide din boboc când Îngerii Soarelui și ai Apei îl aduc la vremea înfloririi.

Și toți erau diferiți unul de altul, unii erau mai în vârstă, alții aveau încă roua tinereții pe obrajii lor..Dar toți împărtășeau limpezimea ochilor și suplețea trupului, căci acestea erau semne că de șapte ani ei umblaseră împreună cu Îngerii Mamei Pământești și îi ascultaseră legile divine. Și timp de 7 ani Îngerii necunoscuți ai Tatălui Ceresc îi învățau în orele lor de somn. Și acum venise ziua când ei urmau să intre în Frăția Alesului și să cunoască învățăturile ascunse ale Bătrânilor, chiar și cele ale lui Enoch ..și de mai înainte…

Și Iisus i-a condus pe Fii Luminii la un copac străvechi, și acolo a îngenunchiat la locul unde rădăcinile noduroase și albite de ani, se întindeau peste marginea râului. Fii Luminii au îngenunchiat și ei, și au atins cu respect trunchiul bătrânului copac, căci fuseseră învățați că, copacii sunt Frații Fiilor Oamenilor. Căci Mama lor este aceeași, Mama Pământească, al cărui sânge curge în seva copacului și în trupul Omului.. Și Tatăl lor este același, Tatăl Ceresc, ale cărui legi sunt scrise în ramurile copacului, și ale cărui legi sunt gravate pe fruntea Fiului Omului.

Și Iisus și-a întins mâinile către copac și a spus: „Priviți, Copacul Vieții, care stă în mijlocul Mării Eterne. Priviți nu numai cu ochii trupului, ci vedeți cu ochii spiritului Copacul Vieții la izvorul curenților curgători; la un Izvor Viu într-un ținut al secetei. Priviți Grădina Eternă a Minunilor, și în centrul ei este Copacul Vieții, taina tainelor, ridicând ramuri eterne pentru plantare eternă, pentru a cufunda rădăcinile lor în curentul vieții dintr-un izvor etern. Vedeți cu ochii spiritului Îngerii Zilei și Îngerii Nopții care păzesc fructele cu flăcări de Lumină Eternă arzând în toate direcțiile. Priviți, o Fii ai Luminii, ramurile Copacului Vieții ajungând până în Împărăția Tatălui Ceresc. Și priviți rădăcinile Copacului Vieții coborând în sânul Mamei Pământești. Căci doar Fiul Omului cară în trupul său rădăcinile Copacului Vieții, aceleași rădăcini care sunt alăptate de la sânul Mamei Pamântești; și doar Fiul Omului cară în spiritul său ramurile Copacului Vieții; aceleași ramuri care urcă până la Cer, și chiar până în Împărăția Tatălui Ceresc.

Tree-of-Life-big

Acultați-mă, Fii ai Luminii:

Când deschideți ochii dimineața, chiar înainte ca trupul vostru să fi fost chemat de Îngerul Soarelui, spuneți-vă aceste cuvinte, lăsându-le ca un ecou în spiritul vostru; căci vorbele sunt precum frunzele moarte când nu există viața spiritului în ele. Spuneți deci, aceste cuvinte:

„Astăzi intru în infinita și eterna grădină a tainei spiritului meu în uniune cu Tatăl Ceresc, trupul meu în uniune cu Mama Pământ, inima mea în armonie cu Frații mei, Fii Oamenilor, dedicându-mi spiritul, trupul și inima Luminii și Iubirii Infinite!”

Meditați o perioadă la această afirmație și continuați în fiecare dimineață cu următoarele afirmații (câte una în fiecare zi):

În prima dimineață spuneți aceste cuvinte: „Eu și Mama Pământ, Una suntem!”

În a doua dimineață, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Pământului, cu puterea ta dă viață trupului meu!”

În a treia dimineață, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Vieții, animă cu Suflu Divin tot trupul meu!”

În a patra dimineață, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Bucuriei, coboară pe Pământ, aducând frumusețe și încântare tuturor copiilor Mamei Pământ și ai Tatălui Divin. Să fie Bucurie pe Pământ și Bucurie în Sufletul meu!”

În dimineața a cincea, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Soarelui, intră în trupul meu și lasă-mă să mă îmbăiez în Focul Vieții. Adu Lumina Sfântă în trupul, sufletul și spiritul meu!”

În a șasea dimineață, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Apei, intră în sângele meu și dă trupului meu Apa Vieții. Adu Puritatea în trupul, sufletul și spiritul meu!”

În a șaptea dimineață, spuneți aceste cuvinte: „Înger al Aerului, intră cu suflarea ta și dă trupului meu Aerul Vieții. Fie ca toate celulele mele să fie conectate la Respirația Eternă!”

În fiecare seară spuneți următoarele:

„Eu și Tatăl Una suntem!”

Și dați-vă permisiunea de a vă conecta la acel sâmbure de Lumină și Iubire din voi care vă conduce Acasă, în Sursa Iubirii care v-a dat Viață!”

copacul

Similar Posts