Yin & Yang

În capitolul 42 din Dao De Jing ni se spune că Dao este originea tuturor lucrurilor:

Dao este sursa primordială a lucrurilor, originea dinaintea originii și increatul care creează totul. Dao reprezintă atât de mult încât mintea umană nu îl poate cuprinde și înțelege.

Chuang Tzu spune: “Dao este real și dovedit, dar nu are formă și nu se manifestă în nici un fel. Poate fi transmis, dar nu poate fi primit. Poate fi atins, dar nu poate fi văzut. Există în și prin sine. A existat înaintea Cerurilor și a Pământului și va exista în eternitate. I-a făcut pe zei divini și a determinat facerea lumii.”

“Dao este părintele Unului, din Unu purcede Doi…” doi-ul este alcătuit de ceea ce reprezintă Yin/Yang cele două forțe gemene opuse și aflate permanent în transformare. Negru și alb, masculin și feminin, cald și rece, întuneric și lumină – Yin/Yang reprezintă prin ele însele tot ceea ce este și tot ceea ce poate fi. Când unul ajunge în exces (maxim) îl generează pe celălalt și invers, fiind permanent în fuziune unul în celălalt. Această continuă transformare generează energie (Qi), care stimulează creația și care face ca totul să se nască.

Înțelepții chinezi au înțeles că tot ceea ce există poate fi privit prin cele două aspecte yin/yang și prin energie! Deși par două forțe diferite, ele înseamnă un singur lucru! În tradiția chineză nu se vorbește separat de yin și separat de yang, pentru că ele nu pot fi separate! Întotdeauna se vorbește despre yin-yang și nu separat despre yin sau yang. Unul fără celălalt nu poate exista! Orice aspect are două polarități!

Simbolul Tai Ji are două jumătăți: jumătatea albă reprezintă principiul Yang (masculin), cea neagră principiul Yin (feminin). Forma simbolului este rotundă semnificând armonia dintre cele două polarități. În centrul principiului Yang există un punct negru, iar în centrul principiului Yin există un punct alb. Natura Yin sau Yang a unui fenomen nu este absolută, ci relativă. Nimic nu există în aceeași stare la infinit. La un moment dat se va transforma în altceva. În orice aspect yang vom întâlni Yin și în orice aspect yin vom întâlni yang.

Între cele două principii există relația de opoziție (zi/noapte, rece/cald), de interdependență (nu poate exista unul fără celălalt), de inter transformare (Yangul ajuns maxim se transformă în Yin și invers – temperatura ridicată generează frisoane-) și de coexistență (în orice Yin există Yang și în orice Yang există Yin).

„Cel ce înțelege puțin a întrebat: Cum a răsărit mulțimea de lucruri între cele patru puncte cardinale și cele șase limite ale spațiului? T’ai Kung T’iao i-a răspuns: Yin și Yang s-au reflectat unul în celălalt, s-au acoperit unul pe celălalt și au reacționat. Cele patru anotimpuri au apărut, s-au succedat, s-au produs unul pe celălalt și s-au încheiat unul pe celălalt!”

Toate lucrurile își au originea în interacțiunea dintre Yin și Yang!

La rândul lui, Doi dă naștere lui Trei (Trinității): Omul, Cerul și Pământul! “Rolul Cerului este de a zămisli și proteja, rolul Pământului este de a forma și de a susține, cel al înțeleptului (al omului) este de a învăța și corecta..” – Lieh Tzu

Similar Posts